MŮJ ÚČET

Přihlášení

Registrovat se

Můžete se zaregistrovat na našich webových stránkách za účelem získání přístupu k dalším nabízeným funkcím. Vstupní data budou použita pouze pro účely příslušného webu nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné informace požadované při registraci musí být poskytnuty v plném rozsahu. Jinak bude registrace zamítnuta. Abychom vás včas informovali o důležitých změnách, jako jsou změny v rámci našeho webu nebo technické změny, použijeme e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

Data poskytnutá při registraci zpracujeme pouze na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR. Souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Požadavek můžete zaslat formou e-mailu. Data zpracovaná před přijetím vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Budeme uchovávat data shromážděná při registraci po dobu, po kterou zůstanete registrováni na našich webových stránkách www.farmaronia.cz. Zákonná lhůta uchovávání dat zůstává nedotčena.